bg

I semestra izglītojamo mācību sasniegumu analīze. 10.01.2015.

Ar skolēnu mācību sasniegumiem var iepazīties šeit