bg

Jaungada balles (izmaiņas)

2015.gada 17.decembrī

 1.klases - plkst. 10.30

2.klases - plkst. 12.00

7.-8.klases -plkst.15.00

2015.gada 16.decembrī

3.-4.klases -plkst.11.00

5.-6.klases -plkst.14.00

9.-12.klases -plkst.16.30