bg

Skolas mājas lapā ir pieejams Rēzeknes 6.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (skat. šeit).