bg

Cienījamie pedagogi un skolas darbinieki!

Ielūdzam Jūs uz

„Pēdējo zvanu”

2016.gada13.maijā

9.klases  - plkst.10.00

12.klase –plkst. 11.00

skolas aktu zālē