bg

Cienījamie pedagogi, skolas darbinieki un vecāki!

ielūdzam Jūs uz „Izlaiduma balli”

2016.gada 9. jūnijā

 9.klases  plkst.17.00

2016.gada 10. jūnijā

12.klase plkst. 17.00

skolas aktu zālē