bg

Pedagoģiskās padomes sēde

29.08.2016.  plkst.12.00. (aktu zālē)

1. Aktualitātes, svarīgākie darbības virzieni 2016./2017.m.g. (R.Meiere)

2. Informācija par 2015./2016. mācību gada skolas darbības rezultātiem.               

(N.Golubevs, L.Saperina, L.Raginska) 

3. Dažādi jautājumi.

Skolas administrācija