bg

20.10.2016.g. plkst. 17.00 āktu zālē notiks skolas vecāku kopsapulce.

"Aktualitātes valsts pārbaudījumu organizēšanā un norisē."