bg

Pedagoģiskās padomes sēde notiks 

24.01.2017.g. plkst.14.10 - 204.kab.

1. Kompetenču pieejas ieviešana vispārējā izglītībā.

(R. Meiere, N.Golubevs, L.Saperina)

2. Profesionālo kompetenču sasniegumi 1.semestrī. 

(N.Golubevs, L.Saperina, V.Konstantinovs)