bg

Cienījamie pedagogi, skolas darbinieki un vecāki!

ielūdzam Jūs uz „Pēdējo zvanu”

2017.gada 13. maijā

9.klases  plkst.10.00 / 12.klase plkst. 11.00

skolas aktu zālē

un

„Izlaiduma balli”

2017.gada 8. jūnijā 9.klases  plkst.17.00

2017.gada 9. jūnijā 12.klase plkst. 17.00

skolas aktu zālē