bg

‘’Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem’’

24.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas 8. un 11.klašu izglītojamajiem tika novadīta informatīva lekcija ''Izglītība - kāpnes ceļā uz panākumiem''. Nodarbības ietvaros izglītojamie ieguva informāciju par to, cik būtiski ir izvirzīt personīgos karjeras mērķus, lai nākotnē paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Izglītojamie ieguva zināšanas par nepieciešamajām pamatprasmēm un karjeras vadības prasmēm, kā arī pilnveidoja un stiprināja savu personīgo izpratni par šo prasmju nozīmi karjeras attīstībā.

‘’Mūzika kā profesija un dzīvesveids’’

27.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas 1.a un 1.b klases  izglītojamajiem tika novadīta nodarbība, kuras laikā Ingars Puncuļs  skolēnus iepazīstināja ar mūziķa profesiju, tās specifiku. Izglītojamie uzzināja par mūziķa darbam nepieciešamajām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām un citiem apstākļiem, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties konkrētajā jomā. Ingars Puncuļs dalījās ar savu iedvesmas stāstu par personīgo pieredzi un realizēšanos mūzikas industrijā, piedalīšanos pazīstamos TV šovos un atpazīstamības iegūšanu caur medijiem. Izglītojamajiem tika sniegta iespēja vizuāli vērot Ingara priekšnesuma paraugdemonstrējumu, kā arī iesaistījās tajā, lai gūtu praktisku pieredzi un priekštatu par dziesmu izpildītāja – mūziķa profesionālo darbību.

‘’Pieprasītākās profesijas nākotnē’’

28.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes 5.vidusskolas 12.klašu izglītojamajiem tika novadīta informatīva lekcija par Latvijas darba tirgus prognozi. Lekcijas laikā skolēni ieguva informāciju par to, pēc kādiem kritērijiem izvērtēt nākotnes karjeras iespējas, lai pēc iespējas atbilstošāk savām spējām un sociālekonomiskās vides attīstības faktoriem izvēlēties savu nākotnes profesiju.

„Deja kā profesija”

11, 12 un 15.12.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas otro klašu  izglītojamajiem tika novadīta nodarbība, kuras laikā STOPTIME Dance Studio - rēzeknes filiāles dejotāja/horeogrāfe Liāna Merņaka iepazīstināja skolēnus ar dejotāja un horeogrāfa profesijām. Izglītojamie uzzināja par dejotāja un horeogrāfa darbam nepieciešamajām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām un individuālajām īpatnībām, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties šājā jomā. Liāna Merņaka pastāstīja par deju noviržu daudzveidību un parādīja izglītojamiem dažādu deju tehnikas. Skolēni kopā ar dejotāju piedalījās praktiskajā nodarbībā, sekojot dejotājas rādītām dejas kustībām.