bg

   Tā kā sinoptiķi nākamnedēļ prognozē ļoti lielu aukstumu, tad aktuāls ir jautājums par skolas apmeklējumu. To regulē MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"

   Noteikumi nosaka, ka iestādi neapmeklē izglītojamie:

  1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem.
  2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -25 grādiem.

Bet skolēni tiek gaidīti arī ļoti aukstā laikā. Skolā notiek visas paredzētās mācību stundas un nodarbības jebkuram skolēnu skaitam grupā vai klasē.