bg

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk kā 70 Latvijas skolās. Jau ceturto mācību gadu savos novados, pilsētās EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus un pilnveido jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un vairot zināšanas, motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

Pateicamies Rēzeknes 6. vidusskolai, īpaši skolotājai Olgai Šahurovai un skolēniem, par aktīvu dalību Eiropas Parlamentu Vēstnieku skolu programmā un Atklātās stundas rīkošanu ar Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba dalību. 

Atskats par pasākumu tiks izvietots: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html un Eiropas Parlamenta sociālajos tīkos: https://www.facebook.com/Eiroparlaments/ & https://www.instagram.com/eiropasparlaments/

 Ar cieņu,

 Jolanta BOGUSTOVA
Sabiedrisko attiecību speciālists                

Eiropas Parlaments
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā