bg

Pedagoģiskās padomes sēde

28.08.2015. plkst.11.00. (aktu zālē)

1. 2014./2015. mācību gada darba kvalitātes izvērtējums. (N.Golubevs, L.Saperina, L.Raginska)

2. Aktualitātes, svarīgākie darbības virzieni 2015./2016.m.g. (R.Meiere)

3. Dažādi jautājumi.

                                                           Skolas administrācija