bg

Vecāku uzmanībai!

Trešdien, 9.septembrī  plkst.17.00

skolas aktu zālē

notiks 

nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce.