bg

23. oktobrī  plkst.11.50.

skolas aktu zālē notiks ārpusklases pasākums

„Pirmklasnieku iesvētīšana”