bg

Pedagoģiskās padomes sēde
19.03.2015.g.
„Reālā situācija skolā bilingvālajā apmācībā un valsts valodā pasniedzamajos mācību priekšmetos. Bilingvālas izglītības tiesībsarga pētījums.”
Ziņo :R.Meiere, N.Golubevs, L.Saperina, R.Karziņina, I.Matule, T.Davidovska, O.Šahurova