bg

Vecākiem skolā ir iespēja iepazīties ar visiem minētajiem dokumentiem

NOLIKUMI:

  • Rēzeknes 6. vidusskolas Nolikums

REGLAMENTI:

  • Bibliotēkas reglaments
  • Metodiskās padomes reglaments
  • Atbalsta personāla komisijas darba reglaments
  • Skolēnu pašpārvaldes reglaments
  • Pedagoģiskās padomes darbības reglaments
  • Skolas padomes reglaments

NOTEIKUMI:

KĀRTĪBAS: