bg

     Rēzeknes 6. vidusskola 2016. gada aprīlī-maijā piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautīskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study).