bg

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (datorgrafika)

Programmas kods - 31011021 Licences Nr. 8984

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

(vācu vai spāņu valoda)

Programmas kods - 31011021 Licences Nr. 8985