bg

41928452 1871185926300563 5203871646728847360 n

Skolas soma LV100 inverss

Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

Iniciatīva „Latvijas skolas soma”” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 240 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Tā ir iespēja mācīties ne tikai skolas solā. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam Latvijas skolēnam no 1. – 12. klasei būs iespēja bez maksas apmeklēt dažādus kultūras un izglītojošus pasākumus: izstādes, koncertus, filmas, teātra izrādes.

Rēzeknē ar iniciatīvu „Latvijas skolas soma” aktīvi sadarbojas Latgales Kultūrvēstures muzejs, piedāvājot 17 dažādas muzejpedagoģiskās programmas; Latgales vēstniecība GORS, kur varēs apmeklēt gan pasākumus , gan filmas; Rēzeknes teātris„Joriks” piedāvā izrādes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Kopā ar saviem skolotājiem un klases audzinātājiem skolēniem būs iespēja izvēlēties sev interesējošus pasākumus un vismaz divas reizes mācību gada laikā apmeklēt kādu no tiem.

1sept

sludinajums

Rēzeknes 6. vidusskola
2018./2019. mācību gadā aicina pievienoties plašai un draudzīgai skolas saimei.

Skola realizē šādas pamatizglītības programmas:

                Pamatizglītības mazākumtautību programma;

                Pamatizglītības mazākumtautību profesionāli orientētā virziena programma (mūzika);

                Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;

                Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Kā arī sākot no 6. klases skolēniem ir iespēja apgūt jaunsargu apmācības programmu. Mūsu skolai vienīgajai pilsētā ir bāze militārajai apmācībai - šautuve un mācību kabinets, kur notiek nodarbības. Mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicina interesi par NBS, popularizē dažādas militārās specializācijas un ir veidotā tā, lai mācību procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolu mācību programmā apgūto.

Rēzeknes 6.vidusskola, plānojot savu attīstību un ņemot vērā sabiedrības intereses, izglītības kvalitātes paaugstināšanu un bērnu konkurētspēju nākotnes darba tirgū, 10. klašu izglītojamiem piedāvā divas jaunas vidējās izglītības programmas:

                Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (datorgrafika);

                Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (vācu vai spāņu valoda).

Skolā darbojas muzikālie kolektīvi: jauktais koris «Crescendo», zēnu koris «Grado», meiteņu koris (2.-6. klase) un tiek organizētas nodarbības šādos pulciņos: sporta šaušanas apmācība, vokāli-instrumentālie ansambļi, vijolnieku ansamblis «Koncertino», pūtēju orķestris, ģitāras spēle, pūtēju orķestra defilē, tautas dejas, korekcijas vingrošana

Plašāk par uzņemšanu un programmām var lasīt mājaslapā www.6vsk.lv vai zvanīt uz tālr. 64607072. Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā darba dienās no pīkst. 9.00 līdz 13.00.

Skolas adrese: Kosmonautu iela 6, Rēzekne, tālr. 64633660, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mēs neko nesolām, bet vienkārši darām.

Ja mēs darām, tad darām to labi!