bg

   Tā kā sinoptiķi nākamnedēļ prognozē ļoti lielu aukstumu, tad aktuāls ir jautājums par skolas apmeklējumu. To regulē MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"

   Noteikumi nosaka, ka iestādi neapmeklē izglītojamie:

  1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem.
  2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -25 grādiem.

Bet skolēni tiek gaidīti arī ļoti aukstā laikā. Skolā notiek visas paredzētās mācību stundas un nodarbības jebkuram skolēnu skaitam grupā vai klasē.

‘’Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem’’

24.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas 8. un 11.klašu izglītojamajiem tika novadīta informatīva lekcija ''Izglītība - kāpnes ceļā uz panākumiem''. Nodarbības ietvaros izglītojamie ieguva informāciju par to, cik būtiski ir izvirzīt personīgos karjeras mērķus, lai nākotnē paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Izglītojamie ieguva zināšanas par nepieciešamajām pamatprasmēm un karjeras vadības prasmēm, kā arī pilnveidoja un stiprināja savu personīgo izpratni par šo prasmju nozīmi karjeras attīstībā.

‘’Mūzika kā profesija un dzīvesveids’’

27.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas 1.a un 1.b klases  izglītojamajiem tika novadīta nodarbība, kuras laikā Ingars Puncuļs  skolēnus iepazīstināja ar mūziķa profesiju, tās specifiku. Izglītojamie uzzināja par mūziķa darbam nepieciešamajām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām un citiem apstākļiem, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties konkrētajā jomā. Ingars Puncuļs dalījās ar savu iedvesmas stāstu par personīgo pieredzi un realizēšanos mūzikas industrijā, piedalīšanos pazīstamos TV šovos un atpazīstamības iegūšanu caur medijiem. Izglītojamajiem tika sniegta iespēja vizuāli vērot Ingara priekšnesuma paraugdemonstrējumu, kā arī iesaistījās tajā, lai gūtu praktisku pieredzi un priekštatu par dziesmu izpildītāja – mūziķa profesionālo darbību.

‘’Pieprasītākās profesijas nākotnē’’

28.11.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes 5.vidusskolas 12.klašu izglītojamajiem tika novadīta informatīva lekcija par Latvijas darba tirgus prognozi. Lekcijas laikā skolēni ieguva informāciju par to, pēc kādiem kritērijiem izvērtēt nākotnes karjeras iespējas, lai pēc iespējas atbilstošāk savām spējām un sociālekonomiskās vides attīstības faktoriem izvēlēties savu nākotnes profesiju.

„Deja kā profesija”

11, 12 un 15.12.2017. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros Rēzeknes 6.vidusskolas otro klašu  izglītojamajiem tika novadīta nodarbība, kuras laikā STOPTIME Dance Studio - rēzeknes filiāles dejotāja/horeogrāfe Liāna Merņaka iepazīstināja skolēnus ar dejotāja un horeogrāfa profesijām. Izglītojamie uzzināja par dejotāja un horeogrāfa darbam nepieciešamajām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām un individuālajām īpatnībām, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties šājā jomā. Liāna Merņaka pastāstīja par deju noviržu daudzveidību un parādīja izglītojamiem dažādu deju tehnikas. Skolēni kopā ar dejotāju piedalījās praktiskajā nodarbībā, sekojot dejotājas rādītām dejas kustībām.

Cienījamie skolas absolventi!

Aicinām Jūs uz tradicionālo tikšanos absolventu vakarā

3.februārī plkst.17.00

Gaidām 1978., 1983., 1988., 1998., 2003., 2008., 2013., 2017.  gada absolventus.

Skolas administrācija

 

Уважаемые выпускники !

Приглашаем вас на традиционный вечер встречи, который состоится

3февраля в 17.00 в актовом зале школы.

Ждем выпускников юбилейных выпусков

1978, 1983, 1988, 1998, 2003, 2008, 2013, 2017 годов

Администрация школы 

Projekta pasakumi 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 29.novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001

Proekta darbību īstenošas termiņš: 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris.

Uzraudzības rādītāji: 328 vispārējas un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņemušas ESF atbalstu karjeras attīstībai un attīstībai.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Proekta darbības:

1.            Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

2.            Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

3.            Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

4.            Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.

5.            Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana.

6.            Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

7.            Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

8.            Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

ZS