bg

proj

Rēzeknes 6. vidusskola turpina darbu projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros šogad ir organizēt šādi pasākumi:

  • Jauno ķīmiķu skola 7.-9.klašu izglītojamiem
  • Dabas pētnieku nodarbības 1.-8.klašu izglītojamiem
  • Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā 1.- 4.klašu izglītojamiem
  • Nodarbības individualizētam atbalstam fizikā 8.-9.klašu izglītojamiem
  • Individuālā palīdzība 1.-4. klašu izglītojamiem (pedagoga palīga piesaiste)