Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns

Darbs uzņem apgriezienus!
Pašpārvalde jau sāka strādāt dinamiskā tempā un 12. septembrī tika organizētas pirmās
aktivitātes 8.-9. klašu skolēniem.
Pašpārvaldes pārstāvji Veronika Zlotnikova, Amina Agajeva, Daniela Kleončika, Jūlija
Višņakova un Jelizaveta Trunova novadīja izzinošas nodarbības, kur skolēniem bija iespēja
pilnveidot savas problēmu risināšanas prasmes.
Sākumā jaunieši uzzināja par labu palīgu jebkuras problēmas risināšanā- 4R principu: rūpes,
resursi, rīcība, rezultāts. Un tālāk vajadzēja pielietot šīs zināšanas praksē, atrisinot vienu no
aktuālajām skolas problēmām- par motivācijas trūkumu, bullinga novēršanas iespējām, cīņa ar
kaitīgiem ieradumiem, labu attiecību un komunikāciju uzlabošana starp klasēm, un grūtības ar
laika plānošanu.
Pasākuma laikā skolēni pilnveidoja savas komunikācijas, sadarbības, viedokļu paušanas un
argumentēšanas prasmes. Kā arī apzinājās, ka šie secīgie soļi palīdz vieglāk un pakāpeniskāk tikt
galā pat ar sarežģītākajiem izaicinājumiem un iet roku rokā ar cieņpilnu attieksmi viens pret otru.
Jo vislielākais spēks slēpjas mūsu sadarbībā!
Milzīgs paldies 9. klases skolniecēm Veronikai Zlotnikovai, Aminai Agajevai, Danielai
Kleončikai, Jūlijai Višņakovai un Jelizavetai Trunovai par uzdrīkstēšanos un nodarbību
vadīšanu.
Pasākums tika organizēts projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas
“Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Nr. VP2023/3-5 ietvaros.

.

6. septembrī Rēzeknes 6. pamatskolā notika pirmā pašpārvaldes sapulce, kur tika aicināts jebkurš gribētais, kurš vēlas aktīvi iesaistīties un līdzdarboties skolas dzīves uzlabošanai.

Pasākuma sākumā direktores vietniece audzināšanas jomā Nadežda Trušele pastāstīja par pašpārvaldes būtību, struktūru un mērķiem, atzīmējot, ka tā ir fantastiska iespēja attīstīt savas komunikācijas un sadarbības prasmes, mācīties diskutēt un strādāt komandā , klausīties un uzklausīt, pieņemot atšķirīgu viedokli un meklēt kompromisu, uzņemties atbildību un īstenot savus lēmumus. Šeit var radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt veidot skolas dzīvi interesantāku.

Ar asociāciju karšu palīdzību katrs dalībnieks izteica savu viedokli par jautājumu: “Ko nozīmē būt pašpārvaldē?”

Pēc oficiālās daļas 9. klašu skolnieces Veronika Zlotnikova un Anastasija Timohina piedāvāja interaktīvas iepazīšanās un iesildīšanās aktivitātes, kuru laikā jaunieši prezentēja sevi un iztēlojās citu lomās.

Nobeigumā jaunieši kopā ar skolotāju Ilonu Romanovsku novērtēja savu enerģijas, uzdrošināšanās un jaunās pieredzes līmeni.

Lieliski un jautri pavadījām laiku. Priekšā ir daudz darāmā un visi kopā mēs to veiksmīgi paveiksim!

No sirds pateicamies visiem dalībniekiem- aktīviem jauniešiem, 9. klašu skolniecēm Veronikai Zlotnikovai un Anastasijai Timohinai, skolotājai Ilonai Romanovskai un direktores vietniecei audzināšanas jomā Nadeždai Trušelei par paveikto darbu, līdzdalību un  radošām atbildēm!

Pasākums tiek organizēts projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Nr. VP2023/3-5 ietvaros.