Par skolu

Rēzeknes 6. skolai – 45 gadi

«Darbība ir vienīgais ceļš uz zināšanām,» reiz teicis Bernards Šovs.

Šogad Rēzeknes 6. vidusskolai (tagad Rēzeknes 6. pamatskolai) aprit 45 gadi, – 1976. gada 1. septembrī skola atvēra savas durvis gandrīz 1000 skolēniem un 45 pedagogiem.45 gadi nav tik daudz, bet ir svarīgs kvalitatīvs, nevis kvantitatīvs rādītājs. Sestā skola vienmēr bija par eksperimentiem, jauno tradīciju ieviešanu, negaidītiem lēmumiem.

Daudzās izglītības jomās mēs bijām pirmie pilsētā. Skola bija pirmā pilsētā, kas atvēra programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi 1981. gadā. Anatolijs Koļesnikovs, pirmais skolas direktors, labprāt to pieņēma un atbalstīja. Arī pašlaik mums ir visvairāk mūzikas kolektīvu pilsētas skolu vidū, tie ir: skolas pūtēju orķestris, defilē grupa, vokāli instrumentāli ansambļi, zēnu koris, meiteņu koris, jauktais koris, vijolnieku un akordeonistu ansambļi. Mums ir bagātākais aprīkojums mūzikas nodarbībām. Šajā laikā, pateicoties mūzikas programmas īstenošanai, skolā radās skaistas tradīcijas: sarīkojām divus mūzikas virziena absolventu salidojumus, piecas aktīvāko un uzticīgāko mūzikai skolēnu apbalvošanas ceremonijas, kuras nosaucām «School Grammy», trīs mūsu talantīgo skolēnu benefices. Kopš 1989. gada piedalījāmies Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

1994. gadā atvērām latviešu valodas centru, kura mērķis bija cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā, patriotisma jūtu stiprināšana, kā arī jaunu mācīšanas metožu izstrāde un īstenošana.1996. gadā skola aktīvi iekļāvās AFS – starptautiskajā studentu apmaiņas programmā. Mūsu skolā mācījās jaunieši no dažādām valstīm: Dānijas, Portugāles, Jaunzēlandes, Taizemes, Venecuēlas, Brazīlijas, Panamas, Vācijas, Somijas, ASV, Austrālijas, Beļģijas. Mēs esam pirmie pilsētā, kas sāka īstenot spāņu valodas mācību programmu vidusskolā. Pašlaik iespēja papildus mācīties spāņu un vācu valodu ir viesiem skolēniem kopš 3. klases.

1998. gadā mūsu skolā atvērts Reģionālais datorcentrs. 25 gadu laikā tajā mācījās vairāk nekā 150 pedagogu.2011. gadā skola sāka īstenot Valsts aizsardzības mācību programmu, kuras ietvaros notiek skolēnu militārā apmācība. 2004. gadā pirmie pilsētā sākām realizēt Jaunākās grupas jaunsargu apmācību.2004. gadā skola bija pirmā, kas piedalījās projektā, kas nodrošināja pieejamo vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, – skolā aprīkota ar liftu un pandusu, un šajā gadā saņēmām balvu «Zelta kruķis».

32 gadus skolu vada Raisa Meiere. Arī izvēloties skolas vadītāju mēs bijām novatori. R. Meiere bija pirmā sieviete – skolas direktore pilsētā un arī pirmā un vienīgā direktore, kuru ievēlēja kolektīvs. Franču rakstniece De Sommeri vēl pirms 200 gadiem teica, ka grūtākā un retāk sastopamā no visām spējām ir spēja pārvaldīt. Mūsu direktorei šī spēja piemīt pilnā mērā. Prasīgums, spēja redzēt perspektīvu un augsti standarti, ko noteica Raisa Meiere, deva iespēju mūsu skolai būt atpazīstamai un konkurētspējīgai. Mūsu direktores nopelni ir atzīti valstī, – R. Meiere apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi un Atzinības Krustu un iecelta par Atzinības Krusta komandieri.

Bet galvenais, ar ko lepojas skola, – tie ir mūsu skolēni. Mēs vienmēr sekojam absolventu liktenim, lepojamies ar viņu sasniegumiem, esam sarūgtināti, ja kaut kas neizdodas. Bet iemeslu lepoties mums ir daudz vairāk. Un tas ir lieliski! Dzīve strauji mainās. Jaunas tehnoloģijas, jauni komunikācijas, informācijas ieguves un glabāšanas veidi – tas viss uzreiz ietekmē mācību procesu. Mūsdienās izglītība ir ļoti sarežģīts un mainīgs process. Tomēr tikai naivi cilvēki var domāt, ka datori un interaktīvās tāfeles ir mūsdienīgas izglītības pamats. Ne jau tāfeles pārveido izglītību par izglītību, bet reālās un aktuālās zināšanas un prasmes, kas piemīt mūsu skolotājiem. Šeit vienmēr strādāja talantīgi, savai profesijai uzticīgi pedagogi un pētnieki, kas mācīja domāt radoši un brīvi.

Pašlaik mēs esam pirmā skola pilsētā, kura mainījusi savu statusu. Tas ir izaicinājums, un mēs noteikti ar to tiksim galā. Gandrīz 60% mūsu 9. klašu absolventu iestājas Rēzeknes 1. valsts ģimnāzijā un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, bet 38% iegūst vidējo speciālo izglītību. Slavens filozofs Aristotelis uz jautājumu «Kā gūt panākumus dzīvē?», atbildēja: «Panākt tos, kuri ir priekšā, nevis gaidīt tos, kas ir aizmugurē.» Mēs neapstājamies pie sasniegtā, skatāmies nākotnē ar optimismu, mūsu skolas balss skan skaļi un pārliecinoši!