Par skolu

Rēzeknes 6.pamatskola (tika dibināta kā Rēzeknes 6.vidusskola) 1976.gada 1. septembrī atvēra savas durvis gandrīz 1000 skolēniem un 45 pedagogiem. Skolā katrs izglītojamais var iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. Tā ir pirmā skola pilsētā, kas sāka realizēt programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi kopš 1981.gada. Arī pašlaik skola turpina iesaistīt skolēnus darboties mūzikas kolektīvos tādos kā skolas pūtēju orķestris, defilē grupa, vokāli instrumentālie ansambļi, zēnu, meiteņu un jauktais koris, vijolnieku un akordeonistu ansamblis. Pietiekams instrumentu aprīkojums ļauj pilnvērtīgi īstenot mūzikas programmu. Mūzikas pedagogu talants un skolēnu augstie sasniegumi deva iespēju skolas mūzikas kolektīviem kopš 1989.gada  piedalīties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

Skola vienmēr gatava visiem jauninājumiem un idejām izglītības kvalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai. 1994.gadā sāka darboties latviešu valodas centrs, tā mērķis – cittautu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā, patriotisma jūtu stiprināšana, kā arī jaunu mācīšanas metožu izstrāde un īstenošana.

1996.gadā skola aktīvi iekļāvās AFS – starptautiskajā studentu apmaiņas programmā. Skolā mācījās jaunieši no dažādām valstīm: Dānijas, Portugāles, Jaunzēlandes, Taizemes, Venecuēlas, Brazīlijas, Panamas, Vācijas, Somijas, ASV, Austrālijas, Beļģijas. 

Rēzeknes 6.pamatskola ir pirmā pilsētā, kas sāka īstenot spāņu valodas mācību programmu. Pašlaik iespēja papildus mācīties spāņu un vācu valodu ir visiem skolēniem sākot ar 3.klasi.

Kopš 1997.gada skolā darbojas Reģionālais datorcentrs. 25 gadu laikā tajā mācījās vairāk nekā 150 pedagogu. 

2004.gadā skola bija pirmā, kas piedalījās projektā, kas nodrošināja pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,  skola aprīkota ar liftu un pandusu un par to tika saņemta balva «Zelta kruķis».

2011.gadā skola sāka īstenot Valsts aizsardzības mācību programmu, kuras ietvaros notiek skolēnu militārā apmācība. Skola 2004.gadā kā pirmā pilsētā sāka realizēt Jaunākās grupas jaunsargu apmācību.

Bet galvenais, ar ko lepojas skola, – tie ir mūsu skolēni. Mēs vienmēr sekojam absolventu turpmākajām gaitām, lepojamies ar viņu sasniegumiem! 

Dzīve strauji mainās. Jaunas tehnoloģijas, jaunas komunikācijas, informācijas ieguves un glabāšanas veidi – tas viss uzreiz ietekmē mācību procesu. Mūsdienās izglītība ir ļoti sarežģīts un mainīgs process. Tomēr tikai naivie cilvēki var domāt, ka datori un interaktīvās tāfeles ir mūsdienīgas izglītības pamats. Ne jau tāfeles pārveido izglītību par izglītību, bet reālās un aktuālās zināšanas un prasmes, kas piemīt mūsu skolotājiem. Šeit vienmēr strādāja talantīgi, savai profesijai uzticīgi pedagogi un pētnieki, kas māca domāt radoši un brīvi.