Pamatizglītības programmas

Pamatizglītības programma

Programmas kods – 21011111 Licences Nr. V_6846

Pamatizglītības programma (ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – mūzika)

Programmas kods – 21017111 Licences Nr. V_6964

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Programmas kods – 21011121 Licences Nr. V_3352

Pamatizglītības mazākumtautību programma (ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā)

Programmas kods – 21017121 Licences Nr. V_3590

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods – 21015611  Licences Nr. V_6847

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods – 21015621  Licences Nr. V_3354

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods – 21015511  Licences Nr. V_6848

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods – 21015521  Licences Nr. V_3353