Pamatizglītības programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Programmas kods – 21011121 Licences Nr. V_3352

Pamatizglītības mazākumtautību programma (ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā)

Programmas kods – 21017121 Licences Nr. V_3590

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods – 21015621  Licences Nr. V_3354

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods – 21015521  Licences Nr. V_3353