Programa “Latvijas skolas soma” 2023./2024. m.g.

Jau piekto gadu kopā ar Latvijas skolas somu

Kad projekts “Latvijas skolas soma” sāka savu darbību, mēs mācījāmies 3. klasē. Tajā laikā mēs vēl nesapratām ,kas tas” projekts” ir, bet klases audzinātāja mums pastāstīja, ka mēs varēsim  katru semestri apmeklēt vienu vai pat vairākus kultūras pasākumus: teātra izrādes, meistardarbnīcas, koncertus, nodarbības muzejā, kuru laikā gan papildināsim mācību stundās-latviešu valodā un literatūrā, vēsturē, vizuālajā mākslā apgūtās zināšanas, gan iegūsim jaunas.

Pirmais pasākums, uz kuru mēs jau septembrī devāmies, bija izrāde “Sārtais ziediņš”  Rēzeknes teātrī “Joriks”. Izrāde bija krāšņa un interesanta.

3. klases pavasarī mēs vēlreiz paviesojāmies teātrī “Joriks” un noskatījāmies leļļu teātea izrādi.

Kad mēs mācījāmies 4. klasē, īsi pirms Ziemassvētkiem apmeklējām krāšņo izrādi “Cariene Varde”.

Šī izrāde mums ļiti patika. Vēl tagad atceramies skaistos tērpus un dekorācijas un to,  kā jutām līdzi meitenei, kad ļaunā burve viņu pārvērta par vardi un kā priecājāmies, ka pasakas beigās labais uzvarēja.

4. klases pavasarī pie mums skolā viesojās gleznotāju  Aijas Princes un Daigas Krūmiņas Mākslas studija ar nodarbību “Tradicionālās un netradicionālās glezniecības tehnikas”. Nodarbība bija ļoti aizraujoša.Mēs gleznojām ar krāsainām smiltīm.

5. klases sākumā Covid 19 pandēmijas dēļ bijām spiesti mācīties attālināti, bet arī šajā laikā bija iespēja baudīt pasākumus.Ar interesi attālināti noskatījāmies Mikus un Artas Abaroniņu veidoto koncertlekciju “Ziemassvētki apkārt pasaulei”, kura mūs iepazīstināja ar dažādu tautu mūziku un Ziemassvētku tradīcijām. Tā paša mācību gada pavasarī arī attālināti noskatījāmies vēl divas šo mākslinieku koncertlekcijas: “Sprādziens mūzikā” un “Ceļojums apkārt pasaulei ar Sprīdīti”. Arī šīs koncertlekcijas papalašīnāja mūsu zināšanas par dažādu tautu tradīcijām , mūziku un mūzikas instrumentiem.

2021.g. oktobrī, kad jau mācījāmies 6. klasē, atkal radās iespēja pasākumus apmeklēt klātienē un mēs kopā ar klasi devāmies uz Latgales vēstniecības “GORS” kinozāli, kur skatījāmies jauno latviešu spēlfilmu “Bedre”.Šī filma mums ļoti patika, tā lika aizdomāties par bērnu, mūsu vienaudžu, problēmām. Pēc tam klases stundā runājām par šo filmu, par labestību un cietsirdību , par galvenajām vērtībām cilvēka dzīvē.

Sagaidot 11. novembri, Lāčplēša dienu, klases stundā skatījāmies koncertlekciju “Mūsu barikāžu laiks”. Tas mums lika aizdomāties par nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem Latvijas vēsturē un viens no tādiem bija 1991. gada janvāra notikumi. Protams, par šo tēmu  mums bija srtāstījusi vēstures skolotāja, bet koncertlekcijā tas bija parādīts uzskatāmāk.

6. klases pavasarī, īsi pirms 8. marta, mūsu skolā viesojās Sveču darbnīca. Nodarbības vadītājas mums pastāstīja par sveču liešanas pirmsākumiem, bet pēc tam mums pašiem bija iespēja izliet savas sveces, izvēlēties krāsas un smaržas. Daudzi savas izlietās svecītes pēc tam dāvināja savām mammām un vecmāmiņām 8. marta svētkos.

Marta beigās mēs ar klasi gājām uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un apmeklējām tur muzejpedagoģisko nodarbību “Dzied circenītis aizkrāsnē”. Nodarbība bija ļoti aizkustinoša. Tajā mēs uzzinājām vairāk par deportācijām,  par dažām ģimenēm no Rēzeknes, kuras bija izvestas uz Sibīriju un tieši par šo ģimeņu bērnu likteņiem.

Muzejpedagoģe mums lasīja šo bērnu dienasgrāmatu fragmentus, rādīja zīmējumus.Mēs uzzinājām, ka viena no šīm “Sibīrijas meitenēm” joprojām ir dzīva un dzīvo mūsu pilsētā.

Lai mēs labāk varētu iedomāties , kā jutās bērni Sibīrijā, mums bija iespēja apģērbties līdzīgās drēbēs un apavos, kādos viņi kilometriem tālu devās uz skolu. Šī nodarbība mums dziļāk lika saprast vēl dažas Latvijas vēstures lappuses, izjust visas tās sāpes un šausmas , ko bija pārdzīvojuši šie cilvēki, un novērtēt savu laimīgo bērnību.

Pagājušā  mācību gada beigās, par godu 4. maijam- Neatkarības deklarācijas parakstīšanas dienai, skolā viesojās mākslinieki Jānis Ķirsis un Rūta Dūduma. Koncerts notika skolas pagalmā. Mēs varējām klausīties , dziedāt un pat dejot līdzi. Skanēja gan patriotiskas, gan jautras dziesmas.

Šī mācību gada sākumā skolā viesojās Mikus un Arta Abaroniņi ar koncertlekciju “Leģendas mūzikā”.

Šos māksliniekus mēs jau bijām redzējuši attālinātajās koncertlekcijās un tādēļ interesanti bija satikties ar viņiem klātienē. Mēs daudz uzzinājām par leģendārajiem latviešu komponistiem Raimondu Paulu, Imantu Kalniņu un citiem. Nodarbības laikā bija arī interesanti testa jautājumi, uz kuriem mums bija jāatbild.

Vēl šī mācību gada rudenī “GORS” kinozālē noskatījāmies arī jauno latviešu spēlfilmu “Māsas”. Stāsts par māsu dzīvi bērnu namā daudzus aizkustināja , lika aizdomāties par attiecībām savā ģimenē un padomāt par to, cik daudz mūsu vecāki ikdienā dara mūsu labā, bet mēs to ne vienmēr protam novērtēt.

Domājot par visiem pasākumiem, ko šo gandrīz piecu gadu laikā esam apmeklējuši, varam teikt, ka esam ieguvuši ļoti daudz.Mums ir bijusi iespēja iepazīties ar dažādiem mākslas veidiem: teātris, kino, mūzika. Paši esam darbojušies interesantās meistardarbnīcās, gleznojuši ar smiltīm, lējuši sveces.

Dziļāk esam ieskatījušies dažās Latvijas vēstures lappusēs.

Esam ļoti pateicīgi šīs iniciatīvas autoriem un skolotājiem. Tas mums, skolēniem, ir ļoti vajadzīgs. Ceram , ka programma “Latvijas skolas soma” turpinās savu darbu. Ar nepacietību gaidām nākamos pasākumus.

                                        Rēzeknes 6. pamatskolas   7. a klases skolēni  Marks Krilovs un  Loreta Krastiņa

                                        Domas apkopot palīdzēja klases audzinātāja un programmas

                                       „Latvijas skolas soma ” koordinatore Vita  Laizāne