SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM

Zvanu saraksts

Skolēnu konsultācijas laiki

Mūzikas programmas nodarbību saraksts

Pagarinātas dienas grupas

Skolēnu pašpārvalde

Lapa izstrādes procesā – FACEBOOK vietnē – https://www.facebook.com/rezeknes6vsk