SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM

Zvanu saraksts

Skolēnu konsultācijas laiki

Valsts pārbaudes darbi

Diagnosticējošo darbu norises grafiks (3., 6. klases)

VPD un eksāmenu norises grafiks

Mūzikas programmas nodarbību saraksts

Pagarinātas dienas grupas

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns