Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2023./2024. mācību gadā skola turpina dalību ESF Projektā 8.3.2.2/16/I/001.”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.


Izglītojamiem ir iespēja saņemt atbalstu šādās programmās:
Pedagoga palīgs/otrais pedagogs-2.,3.klašu izglītojamie; 
Pedagoga palīgs/otrais pedagogs (LAT) -1., 4., 7.klašu izglītojamie;
Talantu programma STEM un vides jomā un Multidisciplinārajā jomā, kas domāta 5.-9.klašu izglītojamajiem.