Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2021./2022. mācību gadā Rēzeknes 6. pamatskolā projekta  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir pieejamas šādas programmas:

•             Pedagoga palīgs/otrais pedagogs- tas ir pedagoga individuālais atbalsts sākumskolas izglītojamiem stundā STEM un vides  un multidisciplinārā jomā.

•             Talantu programma – tā ir mērķprogramma 5.-8. klašu talantīgajiem izglītojamiem matemātikā.

•             Pētniecības programma- nodarbības 5.-6.klašu izglītojamiem dabas zinātnēs, kas attīsta pētniecības prasmes.

•             Laborantu programma-atbalsta 7.-9.klašu izglītojamo praktisko darbošanos, veicot eksperimentus bioloģijā un ķīmijā.