Iniciatīva „Kontakts”

2023.gadā 93 izglītības iestādēs tika īstenotas pašpārvalžu iniciatīvas konkursa “Kontakts” ietvaros, tai skaitā mūsu skolas iniciatīva! Lai kopīgi nosvinētu paveikto, mūsu skolas komanda tika aicināta uz tiešsaistes noslēguma pasākumu 19.janvārī platformā ZOOM. (Prezentācija no pasākuma pieejam šeit) Katrai skolai bija uzdots neliels mājasdarbs – apdomāt, ja jūsu iniciatīvas īstenošanas pieredze būtu dzēriens, kāds dzēriens tas būtu un kāpēc? Mūsu iniciatīvas īstenošanas pieredzi var salīdzināt ar kafiju, jo tā var būt dažāda:  melna un balta, ar cukuru un bez, karsta un auksta. Tā gāja arī mums – dažādi! Mūsu komanda tikšanās laikā  dālijās ar savu pieredzes stāstu un pastāstīja par galvenajām aktivitātēm, ieguvumiem un plāniem uz nākamo darbu.

Mūsu iecere bija redzēt, kā jauna pašpārvalde ar dažādu aktivitāšu palīdzību spēs  uzlabot arī skolēnu saliedēšanu, veidot  pozitīvāku un interesantāku skolas vidi. Projekta ietvaros skolēni no dažādām klasēm uzlaboja komunikāciju, sadarbojās savā starpā, kļuva draudzīgāki. Klases arī kļuva saliedētākas, aktīvākas, ar vēlmi piedalīties skolas pasākumos.

Gribam pateikt paldies visiem, kas mums palīdzēja projekta laikā: skolas direktorei Tatjanai Tokarevai, direktores vietniecei  Nadeždai Trušelei, skolas administrācijai un klases audzinātājiem un klasēm,  Eleonorai Ivanovai, Natālijai Melnei un visiem, kas mūs atbalstīja!

Ieskats projekta aktivitātēs video. https://youtu.be/VCRfknpK0fw

Iniciatīva „Kontakts” mūsu skolā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicināja Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023.gada 5.februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Izvērtējot 240 anketas, mūsu skolas komanda bija izvēlēta mācībām, kuras notika 31.03.- 02.04. viesu namā “Zaļā sala” (Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki).

Iniciatīvā “Kontakts” tika aicināti  pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. No mūsu skolas piedalījās Veronika Zlotnikova (8.a klase), Jūlija Višņakova (8.b klase), Anastasija Timohina (8.c klase) un skolotāja Ilona Romanovska. Pēc  trīs dienu mācībām par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu mūsu skolai ir iespēja piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai 1200 EUR apmērā. Apmācības bija noderīgas, interesantas, aizraujošas un vērtīgas, interaktīvas, secīgas un ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Rezultātā mūsu komandas projekts tika pieteikts aģentūrā.

Vasarā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu.

Projektos atbalstītas 93 Latvijas izglītības iestāžu iniciatīvas. Starp tiem arī mūsu skola!

Konkursā kopējais pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 120 000 eiro. Katra apstiprinātā iniciatīva saņems līdz 1200 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai.

Rēzeknes 6.pamatskolas pašpārvaldē darbojas skolēni  no 5. līdz 9. klasei saskaņā ar nolikumu. Galvenokārt aktīvi darbojas  skolēni no 9.klases, kuri pēc pamatskolas pabeigšanai aiziet no skolas, tāpēc mūsu projekta mērķis ir iesaistīt un apmācīt sadarboties skolēnus no 5.,6.,7. un 8.klasem.  Skolas administrācija atbalsta skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas.

Mūsu iniciatīva ir veidot jaunu un darbspējīgu pašpārvaldi skolā, kura būs apmācīta, saliedēta, savstarpēji komunikabla un draudzīga. Un mūsu iecere,  ka jauna pašpārvalde ar dažādu aktivitāšu palīdzību spēs  uzlabot arī skolēnu saliedēšanu, veidot  pozitīvāku un interesantāku skolas vidi.

Lai to sasniegtu , nepieciešams:

-veicināt pašpārvaldes dalībnieku motivāciju, piederības apziņu un saliedētību;

-palielināt  aktīvo dalībnieku skaitu;

-paaugstināt dalībnieku pilsoniskās līdzdalības prasmes;

-sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm pozitīvas pieredzes apmaiņai.

 Projekta aktivitātes tika paredzētas 8.-9. klašu skolēniem un pašpārvaldes skolēniem.

Projekta noslēgumā skolēnu vidū uzlabosies sadarbība,  komunikācija un jaunieši aktīvi iesaistīsies skolas dzīvē.

 Projekta koordinatore: Ilona Romanovska

Darbs uzņem apgriezienus!
Pašpārvalde jau sāka strādāt dinamiskā tempā un 12. septembrī tika organizētas pirmās
aktivitātes 8.-9. klašu skolēniem.
Pašpārvaldes pārstāvji Veronika Zlotnikova, Amina Agajeva, Daniela Kleončika, Jūlija
Višņakova un Jelizaveta Trunova novadīja izzinošas nodarbības, kur skolēniem bija iespēja
pilnveidot savas problēmu risināšanas prasmes.
Sākumā jaunieši uzzināja par labu palīgu jebkuras problēmas risināšanā- 4R principu: rūpes,
resursi, rīcība, rezultāts. Un tālāk vajadzēja pielietot šīs zināšanas praksē, atrisinot vienu no
aktuālajām skolas problēmām- par motivācijas trūkumu, bullinga novēršanas iespējām, cīņa ar
kaitīgiem ieradumiem, labu attiecību un komunikāciju uzlabošana starp klasēm, un grūtības ar
laika plānošanu.
Pasākuma laikā skolēni pilnveidoja savas komunikācijas, sadarbības, viedokļu paušanas un
argumentēšanas prasmes. Kā arī apzinājās, ka šie secīgie soļi palīdz vieglāk un pakāpeniskāk tikt
galā pat ar sarežģītākajiem izaicinājumiem un iet roku rokā ar cieņpilnu attieksmi viens pret otru.
Jo vislielākais spēks slēpjas mūsu sadarbībā!
Milzīgs paldies 9. klases skolniecēm Veronikai Zlotnikovai, Aminai Agajevai, Danielai
Kleončikai, Jūlijai Višņakovai un Jelizavetai Trunovai par uzdrīkstēšanos un nodarbību
vadīšanu.
Pasākums tika organizēts projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas
“Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Nr. VP2023/3-5 ietvaros.

.

6. septembrī Rēzeknes 6. pamatskolā notika pirmā pašpārvaldes sapulce, kur tika aicināts jebkurš gribētais, kurš vēlas aktīvi iesaistīties un līdzdarboties skolas dzīves uzlabošanai.

Pasākuma sākumā direktores vietniece audzināšanas jomā Nadežda Trušele pastāstīja par pašpārvaldes būtību, struktūru un mērķiem, atzīmējot, ka tā ir fantastiska iespēja attīstīt savas komunikācijas un sadarbības prasmes, mācīties diskutēt un strādāt komandā , klausīties un uzklausīt, pieņemot atšķirīgu viedokli un meklēt kompromisu, uzņemties atbildību un īstenot savus lēmumus. Šeit var radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt veidot skolas dzīvi interesantāku.

Ar asociāciju karšu palīdzību katrs dalībnieks izteica savu viedokli par jautājumu: “Ko nozīmē būt pašpārvaldē?”

Pēc oficiālās daļas 9. klašu skolnieces Veronika Zlotnikova un Anastasija Timohina piedāvāja interaktīvas iepazīšanās un iesildīšanās aktivitātes, kuru laikā jaunieši prezentēja sevi un iztēlojās citu lomās.

Nobeigumā jaunieši kopā ar skolotāju Ilonu Romanovsku novērtēja savu enerģijas, uzdrošināšanās un jaunās pieredzes līmeni.

Lieliski un jautri pavadījām laiku. Priekšā ir daudz darāmā un visi kopā mēs to veiksmīgi paveiksim!

No sirds pateicamies visiem dalībniekiem- aktīviem jauniešiem, 9. klašu skolniecēm Veronikai Zlotnikovai un Anastasijai Timohinai, skolotājai Ilonai Romanovskai un direktores vietniecei audzināšanas jomā Nadeždai Trušelei par paveikto darbu, līdzdalību un  radošām atbildēm!

Pasākums tiek organizēts projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Nr. VP2023/3-5 ietvaros.