Iniciatīva „Kontakts” mūsu skolā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicināja Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023.gada 5.februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Izvērtējot 240 anketas, mūsu skolas komanda bija izvēlēta mācībām, kuras notika 31.03.- 02.04. viesu namā “Zaļā sala” (Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki).

Iniciatīvā “Kontakts” tika aicināti  pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. No mūsu skolas piedalījās Veronika Zlotnikova (8.a klase), Jūlija Višņakova (8.b klase), Anastasija Timohina (8.c klase) un skolotāja Ilona Romanovska. Pēc  trīs dienu mācībām par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu mūsu skolai ir iespēja piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai 1200 EUR apmērā. Apmācības bija noderīgas, interesantas, aizraujošas un vērtīgas, interaktīvas, secīgas un ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Rezultātā mūsu komandas projekts tika pieteikts aģentūrā.

Vasarā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu.

Projektos atbalstītas 93 Latvijas izglītības iestāžu iniciatīvas. Starp tiem arī mūsu skola!

Konkursā kopējais pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 120 000 eiro. Katra apstiprinātā iniciatīva saņems līdz 1200 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai.

Rēzeknes 6.pamatskolas pašpārvaldē darbojas skolēni  no 5. līdz 9. klasei saskaņā ar nolikumu. Galvenokārt aktīvi darbojas  skolēni no 9.klases, kuri pēc pamatskolas pabeigšanai aiziet no skolas, tāpēc mūsu projekta mērķis ir iesaistīt un apmācīt sadarboties skolēnus no 5.,6.,7. un 8.klasem.  Skolas administrācija atbalsta skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas.

Mūsu iniciatīva ir veidot jaunu un darbspējīgu pašpārvaldi skolā, kura būs apmācīta, saliedēta, savstarpēji komunikabla un draudzīga. Un mūsu iecere,  ka jauna pašpārvalde ar dažādu aktivitāšu palīdzību spēs  uzlabot arī skolēnu saliedēšanu, veidot  pozitīvāku un interesantāku skolas vidi.

Lai to sasniegtu , nepieciešams:

-veicināt pašpārvaldes dalībnieku motivāciju, piederības apziņu un saliedētību;

-palielināt  aktīvo dalībnieku skaitu;

-paaugstināt dalībnieku pilsoniskās līdzdalības prasmes;

-sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm pozitīvas pieredzes apmaiņai.

 Projekta aktivitātes tika paredzētas 8.-9. klašu skolēniem un pašpārvaldes skolēniem.

Projekta noslēgumā skolēnu vidū uzlabosies sadarbība,  komunikācija un jaunieši aktīvi iesaistīsies skolas dzīvē.

 Projekta koordinatore: Ilona Romanovska