bg

Interešu izglītība

•             Viena no unikālām vērtībām izglītības jomā Latvijā ir interešu izglītība. Tā ir iedvesmas avots un labas pieredzes piemērs citām valstīm, kas kādā vēsturiskajā laikposmā no šī izglītības veida atteikušās, to aizstājot ar citām alternatīvām, un tagad labprāt atjaunotu zudušās iestrādes. Mūsu pieredze noder arī tām valstīm, kurās interešu izglītības sistēma līdz šim vispār nav pazīstama.

•             Latvija ir īpaša ar to, ka interešu izglītības īstenošanai atbalstu sniedz valsts, piešķirot finansējumu pedagogu darba samaksai. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 382.

•             Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

•             Rēzeknes 6.vidusskolā tika izveidota un sekmīgi realizēta interešu izglītības programma. Skolā tika organizētas nodarbības šādos pulciņos:

Vokāli-instrumentālie ansambļi

Vijolnieku ansamblis

Pūtēju orķestris

Ģitāras spēle

Pūtēju orķestra defilē

Koriģējošā vingrošana

Floristikas

•             Programmu realizē 6 skolotāji.

•             2020./2021.m.g. interešu izglītības programmas apguva 106 skolēni no 1.līdz 12 .klasei.

•             Interešu izglītībā iesaistītie skolēni pilnveidoja savas dotības un intereses, aktīvi piedalījās skolas, pilsētas un republikas pasākumos.

•             Turklāt būtiski, ka caur mūziku notiek arī lieliska bērnu integrācija latviskajā vidē. Mācību process programmu apguvē tiek realizēts valsts valodā.