bg

Rēzeknes 6.vidusskolas Metodiskās padomes sastāvs.

direktores vietnieks izglītības jomā - Nikolajs Golubevs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
direktores vietniece audzināšanas jomā un klases audzinātāju MK vadītāja – Ņina Tičkina – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
direktores vietniece audzināšanas jomā un Cilvēks un sabiedrība MK vadītājas vietniece - Ludmila Raginska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izglītības metodiķe -Vita Laizāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cilvēks un sabiedrība MK vadītāja Olga Šahurova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Rita Karziņina - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītājas vietniece Ilona Romanovska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sākumskolas skolotāju MK vadītāja – Natālija Gaiduļa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valodu MK vadītāja Agrita Stalidzāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valodu MK vadītājas vietniece Tatjana Taranda - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mākslas MK vadītājs - Jānis Pavlovskis - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ZPD organizatore - Irina Matule - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skolas bibliotekāre - Ināra Višņakova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MP prioritātes 2018./2019.m.g.

Produktīva un savlaicīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide kvalitatīvai ,kompetencēs         balstītai  mācību procesa nodrošināšanai.
Caurviju prasmju integrēšana mācību procesā.
Izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana un izglītojamo zināšanu un kompetenču pilnveide, atbilstoši mūsdienu  prasībām.

Noderīgas saites

http://www.visc.gov.lv/

http://talakizglitiba.visc.gov.lv/

http://www.dzm.lu.lv/

http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx

http://www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal

Produktīva un savlaicīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide kvalitatīvai ,kompetencēs         balstītai mācību procesa nodrošināšanai

Caurviju prasmju integrēšana mācību procesā

Izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana un izglītojamo zināšanu un kompetenču pilnveide, atbilstoši mūsdienu  prasībām