bg

Rēzeknes 6.vidusskolas Metodiskās padomes sastāvs.

Direktores vietnieks izglītības jomā - Nikolajs Golubevs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Ņina Tičkina – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece audzināšanas jomā un tehnoloģiju jomas koordinatore - Ludmila Raginska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izglītības metodiķe -Vita Laizāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore Olga Šahurova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātikas jomas koordinatore Rita Karziņina - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dabaszinātņu jomas koordinatore Ilona Romanovska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja – Tatjana BartušThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valodu jomas koordinatore Agrita Stalidzāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatore Tatjana Davidovska-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore Kristīne Bogdanova -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZPD organizatore - Irina Matule - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skolas bibliotekāre - Ināra Višņakova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MP prioritātes 2019./2012.m.g.

Produktīva un savlaicīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide kvalitatīvai, kompetencēs balstītai mācību procesa nodrošināšanai.

Caurviju prasmju integrēšana mācību procesā.

Izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana un izglītojamo zināšanu un kompetenču pilnveide, atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Noderīgas saites

http://www.visc.gov.lv/

http://talakizglitiba.visc.gov.lv/

http://www.dzm.lu.lv/

http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx

http://www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal