bg

Rēzeknes 6.vidusskolas Metodiskās padomes sastāvs.

Direktores vietnieks izglītības jomā - Nikolajs Golubevs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece audzināšanas jomā un tehnoloģiju jomas koordinatore - Ludmila Raginska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izglītības metodiķe - Ņina Tičkina – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore Olga Šahurova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matemātikas jomas koordinatore Rita Karziņina - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dabaszinātņu jomas koordinatore Ilona Romanovska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja – Tatjana BartušThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valodu jomas koordinatore Agrita Stalidzāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatore Tatjana Davidovska-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore Kristīne Bogdanova -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZPD organizatore - Irina Matule - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skolas bibliotekāre - Ināra Višņakova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MP prioritātes 2020./2021.m.g.

Mācību stundas efektivitātes palielināšana, pilnveidojot atgriezeniskās saites (AS) un sasniedzamā rezultāta (SR) metodes un paņēmienus.

 

METODISKĀS PADOMES (MP) DARBA PLĀNS 2020./2021. M.G.

Noderīgas saites

http://www.visc.gov.lv/

http://talakizglitiba.visc.gov.lv/

http://www.dzm.lu.lv/

http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx

http://www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal