bg

Rēzeknes 6.vidusskolas Metodiskās padomes sastāvs.

direktores vietnieks izglītības jomā - Nikolajs Golubevs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
direktores vietniece audzināšanas jomā un klases audzinātāju MK vadītāja – Ņina Tičkina – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
direktores vietniece audzināšanas jomā un Cilvēks un sabiedrība MK vadītājas vietniece - Ludmila Raginska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izglītības metodiķe -Vita Laizāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cilvēks un sabiedrība MK vadītāja Olga Šahurova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Rita Karziņina - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītājas vietniece Ilona Romanovska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sākumskolas skolotāju MK vadītāja – Natālija Gaiduļa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valodu MK vadītāja Agrita Stalidzāne - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valodu MK vadītājas vietniece Tatjana Taranda - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mākslas MK vadītājs - Jānis Pavlovskis - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ZPD organizatore - Irina Matule - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skolas bibliotekāre - Ināra Višņakova - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MP prioritātes 2016./2017.m.g.

•Skolas darbinieku - skolotāju un vadības - sadarbības lomas aktualizācija izglītības pārmaiņu procesā.

•Skolotāju un atbalsta personāla kvalifikācijas paaugstināšana.

Noderīgas saites

http://www.visc.gov.lv/

http://talakizglitiba.visc.gov.lv/

http://www.dzm.lu.lv/

http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx

http://www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal