Piekļūstamības paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rēzeknes 6. pamatskola- www.6vsk.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rēzeknes 6. pamatskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Neatbilst (liels nestrukturēts informācijas daudzums, bilžu teksta un plakātu mikslis, aktualitātes nav izdalītas hronoloģiski ar īsu priekšskatījumu un iespēju atvērt un izlasīt pilnu aktualitāti)
  • Neatbilst (netiek izmantoti zemāka līmeņa virsraksti kā piemēram H2)
  • Neatbilst (tekstuālais saturs ir aizvietos ar attēliem uz kuriem ir izvietots teksts)

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.05.2023. Izvērtēšanu veica Rēzeknes reģionālā datorcentrs. Izvērtēšanu veica Rēzeknes reģionālā datorcentra speciālists-metodiķis, Mairis Drelings.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas: rakstot e-pastu uz 6vsk@rezekne.lv un norādot saiti uz saturu (URL);
Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: 6vsk@rezekne.lv

Zvaniet: 64633660

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Andrejs Ivanovs, direktores vietnieks, admin@6vsk.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.05.2023. un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Tatjana Tokareva Rēzeknes 6. pamatskolas direktore.